Bandyhall Sävstaås

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 19 december 2013 11:11
//

Bollnäs kommun bör få ordning på ekonomin innan vi börjar planera för ett bygge av en bandyarena, därför vill vi i Bollnäspartiet att kommunen först ordnar upp ekonomin innan vi tar nästa steg i bygget av en arena.

Bollnäs och BGiF behöver en bandyarena, för att våra ungdomar skall få chans att utvecklas i samma takt som ungdomar i kommuner som redan har byggt en inomhusarena för bandy. BGiF elitlag behöver en inomhusarena för att kunna få möjlighet att konkurrera och ge våra ungdomar i kommunen bra träningsmöjligheter.

Bollnäspartiet säger JA till att skapa en inomhusarena för bandyn. Vi har hela tiden verkat för att arenan bör ligga centralt och det område vi förespråkar är Bro 4:4 SJ-området. Skälet till att vi vill att arenan skall ligga centralt är:

– Dels att vi lägger grunden till en snabbare utveckling av vår nya stadsdel i centrum

– Vi skapar mycket goda möjligheter för barn och ungdomar att själva ta sig till och från arenan genom de goda kommunikationer som redan finns till SJ-området, till Sävstaås måste föräldrarna alltid skjutsa med bil. Det blir ett stort plus för miljön med mindre bilåkning.

– Utbildningsmässigt är SJ-området att föredra där skolorna har lätt att komma till arenan med bussar och tåg, de centrala skolorna har inte längre än att de kan gå till arenan. De kommer att bli ett mycket större utnyttjande av arenan från skolornas sida med en central placering.

– Besöksnäringen får större möjligheter att utvecklas med en central arena, där även BGiF får större möjligheter till ökade intäkter.

De synergieffekter som uppnås med en central placering menar vi kan motivera den investering som kommunen då är beredd att göra. Det handlar ändå om 80 miljoner i investering för kommunen samt en kommunal borgen på minst 20 miljoner till BGiF enligt tidigare principöverenskommelse mellan kommunledningen och BGiF.

Jan Lahenkorva (s) säger att den centrala skolan skall ligga centralt och inte på Granberg det är för långt bort! Sävstaås ligger längre bort från centrum, det är samma ungdomar taås: bandy Bollnäs:  vi pratar om!

Vi borde som politiker kunna prata ihop oss om att placera både den centrala grundskolan och arenan i centrum. Vi har fått höra av majoriteten att en central arena är en ”icke fråga”.

För Bollnäspartiet är det en högst relevant fråga om att göra rätt.

För ungdomarna, för BGiF, för skolan, för besöksnäringen, för miljön och för kommunen. Skall vi göra en investering för kanske mer än 100 miljoner är det viktigt att göra rätt och vi menar att det är viktigt att söka breda politiska lösningar som står sig över tiden.

Bollnäspartiet yrkar därför att kommunen inleder en ny villkorad upphandling av en bandyhall på Bro 4:4 (SJ-området) enligt partiets förslag i kommunstyrelsen

Om (brist på) respekt i KF

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 6 mars 2012 15:15
//

Nu skall det föras anteckningar av kommunfullmäktiges båda vice ordförande hur ledamöterna ”sköter” sig! Sen skall fullmäktiges ordförande Stefan Permickels (s) föra samtal med gruppledarna om bättre hyfs och ordning.

Tonen är till och från hård i kommunfullmäktige, det skall den vara enligt mig men den är sällan eller nästan aldrig ohyfsad. Man måste komma ihåg att det är allvarliga frågor kommunfullmäktige behandlar, det avgör hur våra barn har det i förskolan och skolan eller hur vi tar hand om våra äldre. Till våren kommer det att diskuteras om Bollnäs är beredda att utveckla en ny stadsdel på SJ-området eller inte. Frågor om så viktiga saker för kommunens framtid skall diskuteras i kommunfullmäktige och ledamöterna är inte alltid överens.

Man sitter inte i kommunfullmäktige för att behaga varandra utan för att föra en politisk diskussion mellan de olika partierna. Att uppträda med respekt och värdighet mot varandra är en självklarhet även om det ibland slinter till i debatten, finns glimten i ögat så klarar man även en hård debatt.

Däremot så är det maktmissbruk, det som jag upplevde på senaste kommunfullmäktige där jag ställde en fråga fyra gånger till majoriteten och ingen från kommunledningen svarade utan lät maktens tystnad härska, för mig är det betydligt större missbruk av makten än att någon prasslar med papper.

De grövsta exempel på hur man genom ohyfsat uppträdande jag upplevt genom åren är när vår näringslivschef har haft mycket professionella genomgångar av kommunens samarbete med vår Kinesiska vänort HEZE CITY i kommunstyrelsen. Några ledamöter vände ryggen till och knappade på sina telefoner eller pratade med varann m.m. och visade att de inte tänkte lyssna. Även sen de blivit tillrättavisade så ändrade de inte sitt beteende.

Politiker som så uppenbart inte kan respektera varandra eller någon annans åsikt, kan nog inte några anteckningar av kommunfullmäktiges båda vice ordföranden ändra attityd och beteende på tyvärr.
Jag har under många år debatterat med många politiker i Bollnäs, ibland väldigt hårda debatter men oftast efter debatten kunnat fika tillsammans. De allra flesta politiker kan skilja på sak och person och visar stor respekt för varandra.

Jag har den största respekt för Stefan Permickels som politiker och hoppas att han nu tar tag i det som är problem och det är inte prassel med papper, utan den uppenbara brist på respekt någon politiker visar för sina motståndare.

Jag hoppas att kommunfullmäktige kan få fortsätta vara den debattglada arena som Bollnäsborna förtjänar att ha.

Olov Nilsson Sträng

Angående bandyhallsbeslut…

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 22 februari 2012 8:08
//

Hur kan det komma sig att kommunledningen (Folkpartiet) först låter utreda placeringen av en eventuell bandyhall för ca 700 000 kronor. Innan hela utredningen är tryckt och genomläst av alla så har Folkpartiet redan bestämt sig för att kommunen inte har råd med en hall.
Det kan inte ha funnits någon i kommunen som trott att en bandyhall skulle ge mer intäkter än kostnader, likväl som ett kulturhus kostar mer än det ger intäkter.

Varför lägga 700 000 kronor på en utredning om man redan hade bestämt sig för att säga nej.

Man måste förstå att många saker i en kommun kostar mer än det ger i rena pengar, men det ger andra saker för hälsa och själ som är svårt att mäta. Människor behöver vård, skola och omsorg men det räcker inte, det måste även finnas utrymme för upplevelser såväl kulturella som idrottsliga. En framtidskommun måste klara båda uppgifterna.

Framtida intäkter för kommunen genom nya arbetstillfällen och fler evenemang m.m. är inte belysta i utredningen.
Konsulterna har nu kommit med sitt huvudförslag som var att vänta med beslutet i 12 månader och låta Arenagruppen presentera sitt upplägg till stadsutveckling av SJ-området.
Konsulterna anser att detta alternativ har så många intressanta värden som idag är outnyttjade och de föreslår att kommunen ingår ett optionsavtal med intressenterna för SJ-området med innebörd att under optionstiden låta motparten visa sina upplägg.
Att Arenagruppen under optionstiden ska säkra kortsiktig och långsiktig finansiering.
Att Arenagruppen ska säkerställa behövliga avtal och att optionen, som kan vara ett villkorat köpeavtal, är helt utan risk för kommunen.

Det är min absoluta åsikt att kommunen nu måste låta Arena gruppen få komma och bevisa att deras idéer och finansiering är möjliga att genomföra, visar det sig stämma så är det ett fantastiskt tillfälle för kommunen att få till ett projekt att utveckla staden och skapa en ny stadsdel av SJ-området med privata finansiärer.

Att tacka nej till detta är att tacka nej till utveckling i kommunen.

Olov Nilsson Sträng

Bollnäspartiet beklagar KF:s beslut

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 1 november 2011 19:19
//

På kommunfullmäktige den 31 oktober så lade Anders Bergsten KD en motion om att Kommunfullmäktige skulle få möjligheten att behandla nedläggningen av Gruppboendet av Ringslyckan i Rengsjö.
En självklar begäran i normala fall, men till våra stora förvåning så röstade kommunledningen igenom att denna fråga ej skulle få möjlighet till behandling i kommunfullmäktige. Beslutet togs med minsta möjliga majoritet med röstsiffrorna 21-21 och ordföranden Stefan Permickels (S) röst avgjorde så att frågan inte fick behandlas i KF.
Från Bollnäspartiet sida hävdade vi att detta var att missbruka sin makt, att förvägra Rengsjöborna en rejäl politisk debatt är inte rättvist mot denna kommundel, särskilt när det ekonomiska underlaget varit upphov till många funderingar och ifrågasättande från Rengsjöbornas sida.

Vi i Bollnäspartiet vill ha en ärlig och öppen debatt om viktiga förändringar i den kommunala servicen, att som nu kommunledningen gör och vägrar ta upp frågan skapar bara misstro och politikerförakt.
Om vi skall få hela kommunen att växa så behövs det en bra dialog mellan kommunen och dess olika kommundelar, vi ser medborgarna i kommundelarna som viktiga i denna utveckling.

Med ett konstruktivt samarbete så når vi framgång att få Bollnäs till möjligheternas kommun. Därför var kommunfullmäktiges beslut ett stort steg bakåt och det beklagar vi i Bollnäspartiet.

Olle Nilsson Sträng

Framtidens skola

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 25 oktober 2011 19:19
//

Bollnäspartiet har nu medverkat i Kilafors och Vallsta i debatterna om Bollnäs Framtida Skola.

Det har varit bra debatter och arrangörerna skall ha stort beröm för allt arbete de lagt ner.

Vi i Bollnäspartiet har verkligen fått bekräftelse på att det jobb vi tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna gjort under hösten för att visa på en alternativ idé för ”Framtidens Skola” har varit helt rätt.

Vi känner nu att vi är överens med innevånarna i Kilafors, Arbrå ochVallsta om hur vi tillsammans vill skapa den framtida skolan i Bollnäs.

Det är också stimulerande och glädjande att både Centerpartiet och Folkpartiet nu redovisat att de är inne på samma linje som vi i Bollnäspartiet.
Allt detta ger oss mängder av energi att jobba vidare i oppositionen när vi nu ser att det går att påverka politiken.

Vi har inget emot att medverka till en bred politisk uppgörelse om den framtida skolan och ser gärna att den vilar på de grunder som Bollnäspartiet nu redovisat.

Olle Nilsson Sträng