Välkommen

Bollnäspartiet vill att vår kommun ska växa. Genom att tänka långsiktigt och samarbeta över partigränserna kan vi nå vårt mål; en levande kommun med en ljus framtid.

 • Vi ska bli
  30 000!

  Så jobbar vi för att öka tillväxten i kommunen.

  Läs mer
 • Följ oss på
  FaceBook

  Håll koll på våra aktiviteter.

  Klicka här
 • Ladda ner vårt
  Partiprogram

  Här står vi i aktuella frågor.

  Klicka här
 • Engagera dig
  Bli medlem

  Var med och påverka utvecklingen i kommunen!

  Läs mer
 • Vår Vision

  30.000 invånare i Bollnäs kommun.

  Vi behöver vara offensiva i vårt arbete för att vi ska bli fler istället för färre. Vi måste vända en negativ spiral mot en positiv för att kunna skapa utveckling. Vi behöver satsa på näringsliv, föreningsliv och en bra skola för våra barn. Det finns naturligtvis mer, men vi kommer dit.

  Genom att satsa långsiktigt – bortom politiska perioder – och utnyttja de medel vi har på ett sätt som kan få fler att vilja bo i vår kommun. En ökad befolkning gör att våra skattemedel räcker till mer.

  Ett exempel är skolan. En bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo i – och flytta till – vår kommun. Genom att fokusera på elevens utbildning snarare än lokalerna kan vi höja kvaliteten på undervisningen i våra skolor redan idag, utan att ändra prislappen. Om vi med de medel vi har idag kan ge våra barn en skola som lockar folk att bo i vår kommun, kan vi med morgondagens skattemedel skapa en ännu bättre skola, som lockar ännu fler. Den positiva spiralen är igång.

  Vi behöver också skapa ett positivt klimat för vårt näringsliv och stötta initiativ från föreningslivet för att skapa förutsättningar för en levande kommun. När vi sedan blir fler människor som behöver äta, köpa kläder och sätta bo ökar förutsättningarna för en levande stadsbild med ett rikt utbud. Därför är kommunens tillväxt vårt absoluta fokusområde. Ett mål vi ska uppnå genom samarbete med andra partier, med näringsliv och föreningar.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Tillväxt

  Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka.
  Vi vill att antalet företag i kommunen ska öka, och att befintliga företag ska kunna växa.
  Vi vill utveckla turism- och besöksnäringen.
  Vi vill arbeta aktivt för att stötta föreningslivet - en viktig del av en levande kommun.
  Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt - med en bättre skola, högskoleutbildning och möjlighet för människor att hitta kvalificerade arbeten i vår kommun.

  Vi måste våga satsa för att vända en negativ spiral mot en positiv. Ökad befolkning istället för minskad och ett positivt klimat för näringslivet så att fler vågar driva företag. Fler människor som arbetar innebär mer skatteintäkter – pengar som behövs för att vi ska kunna ha bra skolor, förskolor och äldreomsorg i vår kommun. Med bra skolor och fler jobb kan vi locka hit barnfamiljer och göra det möjligt för människor att flytta hit, eller flytta hem.

  Föreningslivet är viktigt för en kommun, då det involverar många människor och skapar aktivitet. Vi tycker att det är viktigt att arbeta aktivt för att stötta våra föreningar och vår ambition är därför att komma ut och träffa våra föreningar.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Utveckling

  Vi vill se till att de pengar vi har i kommunen idag satsas på rätt saker.
  Vi vill att det ska finnas möjlighet till högskoleutbildning på vår ort, så att fler ungdomar kan stanna och skapa en meningsfull tillvaro här.
  Vi vill att det byggs mer – det ska bli enklare att bygga.
  Vi vill värna om och utveckla vår infrastruktur - det är ett absolut måste för att kommunen ska kunna utvecklas och vara en attraktiv kommun att bo i.

  Vi tycker att skoldebatten idag har hamnat snett. Vi diskuterar lokaler när vi borde diskutera kvalitén på undervisningen. Vi måste fokusera på att varje barn ska få en bra undervisning –av lärare som trivs på sin arbetsplats. Vi har tillräckliga medel för att ha en sådan skola, men pengarna läggs idag på lokaler samtidigt som det sparas in på det som verkligen spelar någon roll – kvalitén på undervisningen. Vi måste arbeta för att våra kommunala skolor ska hålla en hög nivå. Som det är idag ligger vi under riksgenomsnittet.

  Vi vill att kommunen arbetar för en upprustning av riksvägarna R.83 (fjällvägen) och R. 50 för att resor till arbetet och fritiden skall bli säkrare. Vi vill också fortsätta arbetet med att få dubbelspår på stambanan så att antalet persontåg kan utökas. Vi vill också att kommunen fortsätter utbyggnaden av cykelbanor i hela kommunen.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Samarbete

  Vi vill driva Bollnäs kommun framåt. Bollnäspartiet kan, som en blocköverskridande kraft, bidra med överblick och se den kompetens som finns spridd över blockgränserna. Den överblicken vill vi använda för att skapa ett lag som kan samarbeta och ta beslut som kan överleva politiska perioder – och leda till en långsiktig utveckling och tillväxt av vår kommun.

  Vi vill driva Bollnäs kommun framåt. Bollnäspartiet kan, som en blocköverskridande kraft, bidra med överblick och se den kompetens som finns spridd över blockgränserna. Den överblicken vill vi använda för att skapa ett lag som kan samarbeta och ta beslut som kan överleva politiska perioder – och leda till en långsiktig utveckling och tillväxt av vår kommun.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Iréne Frank

  Ordförande i Bollnäspartiet. Ledamot i Kommunfullmäktige. Borgerlig vigselförrättare.

  Jag är uppväxt och bosatt i Tönsen utanför Kilafors. Har varit mjölkbonde i 39 år och har fortfarande jordbruket kvar. Jag jobbar även som arrestvakt sedan 16 år tillbaka. Var tidigare aktiv i den lokala politiken via Centerpartiet. Jag är en väldigt social människa som trivs med att ta hand om andra människor. Jag är ideell ordförande i Hanebo byavakt och Hanebo framtid. Jag tycker om ordning och reda i allt jag gör. Jag är optimist och älskar livet!

  Jag ser möjligheter i det mesta! Det omöjliga tar bara lite längre tid!

  Hjärtefråga:
  Landsbygdsutveckling! Ungdomsfrågor!

  Varför Bollnäspartiet:
  För att Bollnäspartiet driver lokala frågor som främjar vår landsbygd.

  Benny Engberg

  Gruppledare i Bollnäspartiet. Ledamot i Kommunfullmäktige. Ledamot i Kommunstyrelsen. Ledamot i Bollnäs kommunala pensionärsråd. Ersättare i Socialnämnden. Initiativtagare till Bollnäspartiet!

  Jag har alltid jobbat med att se varje människa som en tillgång och resurs. Har ett förflutet inom skolan och träningslivet och är fortfarande aktiv i träningsbranschen som ledare och coach via eget träningscenter. Jag har också arbetat med event och gruppresor under 20 år. Bildade Bollnäspartiet januari 2010.

  Hjärtefråga:
  Besöksnäringens möjligheter för en bra tillväxt. Bra utbildning för våra yngre samt en trygg ålderdom för våra äldre.

  Varför Bollnäspartiet?
  Bollnäspartiets frihet som lokalt parti gör att vi enklare kan samverka med andra aktörer. Om kompetenta personer kan samarbeta brett kan vi utveckla Bollnäs och dess fördelar till en stad med minst 30 000 invånare.

  Markus Wengelin

  Ledamot i Kommunfullmäktige. Ledamot i Valnämnden. Sekreterare i Bollnäspartiets styrelse.

  Jag är född och uppvuxen i Bollnäs. Jag har genom olika upplevelser konstaterat att vi bor och lever på en av de bästa platserna på jorden. Jag vill bidra till att Bollnäs blir en stad där människor mår bra och har sysselsättning! I mitt arbetsliv jobbar jag med mitt stora intresse, att utveckla organisationer och vara människor behjälpliga.

  Hjärtefråga:
  Hur kan vi med lokala resurser skapa tillväxt i kommunen som genererar mer pengar till skola, vård och omsorg?

  Varför Bollnäspartiet?
  Bollnäspartiet har den stora fördelen att som nytt, modernt och framförallt ett lokalt parti slippa den tunga ryggsäcken av gammal regional blockpolitik som ofta innebär samarbetssvårigheter. Bollnäspartiet kan lyfta blicken över dom lokala blockgränserna och jobba med bredare samarbeten än övriga partier.

  Sofia Nordell

  Sitter i styrelsen och var med och startade upp partiet till förra valet.

  Inflyttad Bollnäsbo som vill att stan ska fortsätta leva. Har en bakgrund inom service- och detaljhandel med ett brinnande intresse för ekonomi och siffror. Har i flera år arbetat för storetablerade företag men valde att satsa på min egen affärsidé för ca 1 år sedan. Driver nu ett företag i Sundsvall med fokus på hälsosam mat.

  Hjärtefråga:
  Företagandet i stan och utvecklingen av detta. Anser att det är viktigt att vi har en levande stad med en bra handel och med tilltalande möjligheter till att starta och utveckla egna företag och affärsidéer. Bollnäs har fina förutsättningar för familjer att leva och bo men vi behöver också bli attraktiva vad det gäller biten att kunna hitta ett arbete och försörja sin familj. Vi har ingen tung industri som kan hjälpa oss och det är inte optimalt när kommunen är den största arbetsgivaren på orten.

  Varför Bollnäspartiet?
  För att jag var med och startade det och det finns många medlemmar med sunt tänk och stor verklighetsförankring. Dessa egenskaper bidrar till bra idéer och genomtänkta förslag och beslut som kan komma invånarna till godo.

  Ann Zewgren

  Ersättare i Kommunfullmäktige. Andre vice ordförande i BUN - Barn och utbildningsnämnden, samt dess AU-arbetsutskott.

  Har arbetat i bank i många år och arbetar idag på Skatteverket med Fastighetstaxering. Har ekonomexamen från högskolan i Gävle och har även läst pedagogik, marknadsföring och webbdesign. Bor i Kilafors på ett litet lantbruk med hästar, där vi även driver B&B.

  Hjärtefråga:
  Barnen är det viktigaste vi har! Deras vardag och uppväxt måste prioriteras så att de växer upp i trygghet och får en bra utbildning och fritid.
Turismen är också viktig för att vårt område, så att vi får behålla den service vi har och kan skapa nya arbetstillfällen.

  Varför Bollnäspartiet?
  Jag tycker det är viktigt att vi hjälper och gynnar varandra för att få tillväxt.

  Roger Lindblom

  Partigruppen

  Egen företagare inom elbranschen i 25 år och deltidspolitiker.

  Hjärtefråga:
  Sysselsättningen. Det är viktigt att vi arbetar aktivt för att främja och skapa nya arbetstillfällen.

  Varför Bollnäspartiet?
  För närheten till kommuninvånarna. Den är en förutsättning för att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata deras intressen.

  Madelene Selander

  Styrelsen Bollnäs bostäder

  Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Spenderade några år utomlands, närmare bestämt i Italien och Spanien. Har mitt yrkesmässiga ursprung inom restaurang och har alltid jobbat med service.

  Hjärtefråga:
  Arbetslöshet, handel och turism.

  Varför Bollnäspartiet? 
  Tänk vad fantastiskt att få vara med och verka för att kunna bo i den bästa kommunen i hela Sverige!

  Tomas Brånedal

  Ledamot i Bollnäspartiets styrelse. Ersättare i Kommunfullmäktige. Ledamot i Kommunstyrelsen. Ledamot i BORABs styrelse.

  Egen företagare, född 1957 och uppväxt i Bollnäs. Min familj består av döttrarna Celisia, Celina och deras mor Maria.
  Jag har arbetat med mekaniska saker i stort sett hela min tid efter skolan. 1994 startade jag eget företag inom truckar, städmaskiner, högtryck, mm. Idag utbildar vi även truckförare och liftförare.
  Mellan 2004-2010 var jag engagerad som kassör i Nattvandrarna, där jag fortfarande är medlem. Våra ungdomar behöver goda och sunda referenser i vårt samhälle.

  Hjärtefråga:
  Jag trivs så otroligt bra i Bollnäs kommun och brinner för att det skall vara gott att leva här för alla.

  Varför Bollnäspartiet?
  Vill gärna påverka så att Bollnäs kommuns invånare får det fortsatt bra och att våra ungdomar känner att Bollnäs kommun är något man kan stanna i och satsa på.

  Charlie Östlund

  Ledamot i BUN.

  Gift och två vuxna döttrar. Bor i villa strax utanför Bollnäs. Mina
 intressen har alltid varit idrott, friluftsliv och bilar. Aktiv bakgrund 
inom idrottsvärlden/föreningslivet både som spelare och ledare i de mest 
vanliga idrotter/föreningar. Fortfarande aktiv som spelare, ledare inom 
veteranhockeyn. Arrangerade Bollnäs Motorrevy i 30 år. Fortfarande 
arrangeras bilträffar av olika slag m.m. Arbetar som idrottslärare inom
 kommunen.

  Hjärtefrågor:
  Kämpar för att bevara F – 9 skolorna i ytterområdena. Och för att öka 
besöksnäringen inom kommunen.

  Varför Bollnäspartiet?
  Bollnäs Partiet vill utveckla staden genom bra lösningar när det gäller 
skola, barnomsorg och föreningslivet.

  Jonny Röstberg

  Ledamot och kassör i partiets styrelse. Ersättare i Kommunfullmäktige. Ersättare i Teknik- och fritidsnämnden.

  Född och uppvuxen i Bollnäs. Jag har bott i Bollnäs hela mitt liv förutom 1,5 år i Söderhamn. Jag har jobbat inom eldistribution hela mitt liv, först som montör sedan som planerare, arbetsledare och gruppchef på Bollnäs kraft, Hälsingekraft, Fortum. Idag är jag egen företagare som elkonsult och jobbar till största delen åt Vattenfall.

  Hjärtefråga:
  Skolan

  Varför Bollnäspartiet?
  Jag ville bidra till utvecklingen istället för att knyta näven i fickan. När jag tittade lite på vad olika partier står för så fastnade jag för Bollnäspartiet. Jag tycker om den lokala förankringen.

  Cecilia Widéen

  Ledamot i Socialnämnden

  Född i Stockholm, Segerstabo i drygt 30 år, numera Bollnäsbo. Gift med Börje och har barn och barnbarn med en ungvuxen dotter boende hemma. Är pensionär och mycket aktiv kyrkopolitiker.

  Hjärtefråga:
  Hur vill du och jag ha det när vi blir gamla?
  Hur vill vi bo? Hur vill vi få den hjälp vi behöver? Hur och vad vill vi äta? Hur kan vi känna trygghet?

  Varför Bollnäspartiet?
  Friskt parti med sunda och kloka idéer utan toppstyrning från något sk. moderparti.

  Andreas Wengelin

  Ny eldsjäl i Bollnäspartiet

  Celisia Brånedal

  Ny eldsjäl i Bollnäspartiet

  Osman Hajo

  Ny eldsjäl i Bollnäspartiet

  Izdehar Chik Aljabal

  Ny eldsjäl i Bollnäspartiet

  Lisa Lind

  Ledamot i Socialnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige

  Uppväxt i Arbrå men bor nu med min sambo i Bollnäs. Är utbildad undersköterska och ambulanssjukvårdare. Har 12 års politisk erfarenhet från landstinget.

  Hjärtefråga:  Alla frågor som rör vård och omsorg.

  Om Bollnäspartiet

  Vår historia – Bollnäspartiet kliver in i politiken.
  Bollnäspartiet bildades valåret 2010 med ambitionen att på ett brett och konstruktivt sätt kliva in i den kommunala politiken. Vårt mål är att ha ordentlig verklighetsförankring med medlemmar och drivande aktiva i så bred representation som möjligt. Under våren 2010 sattes en lista av personer som hade nätverk och erfarenhet inom ett antal områden: skolan, polisen, företagen/affärsvärlden, pensionärer, bankvärlden, skattemyndigheten mfl. Dessa personer tog under ett antal planeringsmöten fram den strategi som blev det vinnande laget. I valet 2010 gjorde Bollnäspartiet succé med hela sex mandat. I valet 2014 ökade vi med ytterligare ett mandat vilket nu ger oss sju mandat av 45 möjligta. Vi behåller platsen som Bollnäs näst största parti och ser oss som en viktig faktor i Bollnäs framtid.

  Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun kan samlas under tre ord: Tillväxt, Utveckling och Samarbete.

  Styrelsen i Bollnäspartiet
  Ordförande – Irene Frank
  Vice ordförande – Bengt Lindstedt
  Sekreterare – Markus Wengelin
  Kassör – Jonny Röstberg
  Ledamot – Alf Molin
  Ledamot – Benny Engberg (partiledare)
  Ledamot – Roger Lindblom
  Suppleant – Sofia Nordell
  Suppleant – Ragnar Berglund
  Suppleant – Lisa Lind
  Suppleant – Maria Skogman
  Suppleant – Erica Söderqvist

  Valberedning
  Inga-Lill Gustafson (sammankallande)
  e-post: ingalill.bollnas(a)gmail.com
  Izdehar Chik Aljabal
  Bernhard Bökeler

   

  Blogg

  Bollnäspartiets årsmöte 2018
  2018-05-24 @ 22:10 Publicerat av: Markus Wengelin
  Bollnäspartiet byter ordförande och gruppledare
  2016-04-25 @ 15:03 Publicerat av: Markus Wengelin
  Bollnäspartiets årsmöte 2016
  2016-04-01 @ 22:10 Publicerat av: Markus Wengelin
  Bollnäspartiets valberedning
  2016-01-28 @ 22:10 Publicerat av: Markus Wengelin