Bollnäspartiet beklagar KF:s beslut

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 1 november 2011 19:19
//

På kommunfullmäktige den 31 oktober så lade Anders Bergsten KD en motion om att Kommunfullmäktige skulle få möjligheten att behandla nedläggningen av Gruppboendet av Ringslyckan i Rengsjö.
En självklar begäran i normala fall, men till våra stora förvåning så röstade kommunledningen igenom att denna fråga ej skulle få möjlighet till behandling i kommunfullmäktige. Beslutet togs med minsta möjliga majoritet med röstsiffrorna 21-21 och ordföranden Stefan Permickels (S) röst avgjorde så att frågan inte fick behandlas i KF.
Från Bollnäspartiet sida hävdade vi att detta var att missbruka sin makt, att förvägra Rengsjöborna en rejäl politisk debatt är inte rättvist mot denna kommundel, särskilt när det ekonomiska underlaget varit upphov till många funderingar och ifrågasättande från Rengsjöbornas sida.

Vi i Bollnäspartiet vill ha en ärlig och öppen debatt om viktiga förändringar i den kommunala servicen, att som nu kommunledningen gör och vägrar ta upp frågan skapar bara misstro och politikerförakt.
Om vi skall få hela kommunen att växa så behövs det en bra dialog mellan kommunen och dess olika kommundelar, vi ser medborgarna i kommundelarna som viktiga i denna utveckling.

Med ett konstruktivt samarbete så når vi framgång att få Bollnäs till möjligheternas kommun. Därför var kommunfullmäktiges beslut ett stort steg bakåt och det beklagar vi i Bollnäspartiet.

Olle Nilsson Sträng

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd