Sjätteklassare till Torsberg !?

Av: Jonny Bodin, publicerades den 12 februari 2012 19:19
//

Årskurs sex på Gymnasiet…..

Tankar kring den planerade flytten av årskurs sex på Kilbergsskolan och Björktjära skola till gymnasieskolan Torsberg.
Här bör man utreda mera om det inte kan finnas andra alternativ för detta.

Jag anser att det är barn i för låg ålder för att ingå i umgänget på gymnasiet, åldersskillnaden är för stor.
Barnens lek på raster kommer med all sannolikhet att hämmas tror jag, mina kontakter med föräldrar som nu har barnen i just dessa grupper är mycket oroliga för bland annat detta.
Utemiljön känner jag att det finns mycket att önska i för just barn i denna ålder.
Den komentar om att mitt barn måste kunna få leka i sina täckbyxor säger väldigt mycket om känslorna från föräldrarnas håll.

Möjligheten att inrymma barnen på Rensbackens två tomma våningsplan anser jag vara ett gott alternativ. Ett annat alternativ är att ha årskurs fyra till sex på Rensbacken och förskoleverksamheten och ettan till trean på Kilbergsskolan. Samt flytta modulerna på Kilbergsskolan till Björktjära.

Eller kan man tänka sig att ”hyra” in dessa grupper för en tid på gamla Hamre skola, nuvarande Edens skola?
Jag anser att det finns många fler intressanta alternativ att titta på innan man bestämmer sig, och att det är viktigt att lyssna på föräldrarna när det gäller deras barn.

Jonny Bodin

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd