Angående bandyhallsbeslut…

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 22 februari 2012 8:08
//

Hur kan det komma sig att kommunledningen (Folkpartiet) först låter utreda placeringen av en eventuell bandyhall för ca 700 000 kronor. Innan hela utredningen är tryckt och genomläst av alla så har Folkpartiet redan bestämt sig för att kommunen inte har råd med en hall.
Det kan inte ha funnits någon i kommunen som trott att en bandyhall skulle ge mer intäkter än kostnader, likväl som ett kulturhus kostar mer än det ger intäkter.

Varför lägga 700 000 kronor på en utredning om man redan hade bestämt sig för att säga nej.

Man måste förstå att många saker i en kommun kostar mer än det ger i rena pengar, men det ger andra saker för hälsa och själ som är svårt att mäta. Människor behöver vård, skola och omsorg men det räcker inte, det måste även finnas utrymme för upplevelser såväl kulturella som idrottsliga. En framtidskommun måste klara båda uppgifterna.

Framtida intäkter för kommunen genom nya arbetstillfällen och fler evenemang m.m. är inte belysta i utredningen.
Konsulterna har nu kommit med sitt huvudförslag som var att vänta med beslutet i 12 månader och låta Arenagruppen presentera sitt upplägg till stadsutveckling av SJ-området.
Konsulterna anser att detta alternativ har så många intressanta värden som idag är outnyttjade och de föreslår att kommunen ingår ett optionsavtal med intressenterna för SJ-området med innebörd att under optionstiden låta motparten visa sina upplägg.
Att Arenagruppen under optionstiden ska säkra kortsiktig och långsiktig finansiering.
Att Arenagruppen ska säkerställa behövliga avtal och att optionen, som kan vara ett villkorat köpeavtal, är helt utan risk för kommunen.

Det är min absoluta åsikt att kommunen nu måste låta Arena gruppen få komma och bevisa att deras idéer och finansiering är möjliga att genomföra, visar det sig stämma så är det ett fantastiskt tillfälle för kommunen att få till ett projekt att utveckla staden och skapa en ny stadsdel av SJ-området med privata finansiärer.

Att tacka nej till detta är att tacka nej till utveckling i kommunen.

Olov Nilsson Sträng

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd