SUPERVALÅRET 2014

Av: Markus Wengelin, publicerades den 27 mars 2014 9:09
//

Så har supervalåret 2014 kommit igång på allvar. Redan har den politiska temperaturen höjts något. Det kommer att skrivas mycket om EU-valet i den 25 maj och om riksdagsvalet den 14 september. Och det allra mesta kommer att handla om de traditionella partierna, deras utspel i media och deras uppgång och nedgång i de ständigt ökande opinionsundersökningarna.

Nästan helt i skymundan sker också val till Sveriges 20 landsting och regioner och till våra 290 kommuner. I dessa val, framför allt i kommunvalet, finns det ofta helt andra alternativ att rösta på. I nästan hälften av landets kommuner är lokala partier representerade i kommunfullmäktige. Några är små men flera är med och styr i kommuner som i Nykvarn, Strömstad, Huddinge och Knivsta. Deras ursprung är ofta att de uppstått i protest mot demokratins inneboende brister. Det har handlat om stora kommuners bristande respekt för sina ytterområden, men också om bristande respekt för nya partiers ärliga uppsåt från de traditionella partiernas företrädare.

Trots allt talar det mesta för att många lokala partier går framåt i höstens val och att helt nya partier tar plats i kommunfullmäktige nästa år. Hur kan vi våga påstå det? Många väljare har tröttnat på de maktstrider mellan cementerade politiska block som ofta inte svarar mot de lokala behoven av pragmatiska lösningar. Politiskt käbbel stärker inte respekten för det politiska systemet. Vad kan vi lokala partier erbjuda som riksdagspartier inte kan? Ett 100-procentigt lokalt engagemang utan att samtidigt tänka på karriärvägar i landsting eller i riksdagen. Vi behöver politiker på alla nivåer, men vi har alltså valt att fokusera på det lokala.

Vi ser fram emot ett valår där en fördjupad kommunal demokrati borde vara en av huvudfrågorna. Att föra dialog med berörda invånarna borde vara självklart inför alla större lokala beslut.

För att stärka samarbetet mellan landets lokala partier samlades vi den 15 och 16 mars i en rikskongress för att formellt bilda Lokala partiers nätverk, LPN. Syftet är att hjälpas åt i kampen att stärka den lokala demokratin i Sverige.

Katharina Wallenborg, Drevvikenpartiet, ordförande Nätverket Lokala partier

Lennart Lundberg, Knivsta.Nu, ledamot

Benny Engberg, Bollnäspartiet, ledamot

Camilla Jägemalm, Tullingepartiet, ledamot

Ingemar Nilivaara, Morapartiet, ledamot

Per Ranch, Sorunda kommunparti, ledamot

Immaculate Skogemyr, Roslagspartiet, ledamot

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd