Motion om nytt trygghetsboende

Av: Markus Wengelin, publicerades den 28 januari 2015 12:12
//

Nytt Trygghetsboende

Att bli äldre är något som vi alla hoppas att vi skall få uppleva, att få känna trygghet och säkerhet, att vården har kontinuitet och samordnas med värdighet och välbefinnande oavsett vilka vårdbehov man har. Att integrera och samordna äldreomsorgen, hemsjukvården, primärvården och länssjukvården runt den äldre i ett nytt boende är vår gemensamma tanke. Det är inte någon omöjlighet för politiken i Bollnäs att skapa de ”gyllene åren” som man önskar alla skall få uppleva i slutet av sitt liv.

Bollnäs behöver fler bostäder för äldre som samtidigt är anpassade för att de äldre inte skall behöva flytta om hälsoläget försämras med åren. Ett nytt trygghetsboende behöver utredas och vi tre partier föreslår att kommunen undersöker möjligheterna för ett äldreboende vid ängarna mellan gamla och nya sjukhuset.

Alla boendeplatser skall finnas på markplanet med uteplats och möjlighet att komma ut i friska luften varje dag om så önskas. Ett samarbete utvecklas med Bollnäs sjukhus där sjukvården med läkarinsatser kommer till de äldre i boendet i möjligaste mån. Gemensamma datajournaler mellan äldreboendet och sjukvården tas fram. Gemensamma värdegrunder mellan äldreboendet och sjukvården utvecklas. Det finns flera exempel på ett sådant samarbete att studera inom landet. Närheten mellan boendet och sjukvården är primärt runt ett sådant samarbete. Det är också viktigt att vi bygger nya äldreboenden på markplanet så att vi underlättar för äldre och personal att enkelt få möjlighet att komma ut dagligen om så önskas, det skall också vara enkelt och möjligt att snabbt kunna evakuera alla boenden vid eventuell brand.

 

Vi föreslår:

att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden och Bollnäs Bostäder att ta fram en visionsbeskrivning hur ett sådant boende skulle kunna se ut och realiseras.

Att undersöka möjligheterna att skapa ett sådant boende på kommunens mark på ängarna mellan gamla och nya sjukhuset

Uppdra till Socialnämnden att redovisa nulägesbeskrivning av äldres boenden och framtida prognoser över behov och förutsättningar i kommunen.

Att Socialnämnden och Bollnäs Bostäder återrapporterar uppdraget till Kommunfullmäktige den 25 maj 201. (KF beslutade att återrapporten skall ske i september månad)

 

 

Olov Nilsson Sträng                     Per Bång                               Anders Bergsten

Bollnäspartiet                               Moderaterna                       Kristdemokraterna

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd