Bollnäspartiet utesluter Olov Nilsson Sträng

Av: Markus Wengelin, publicerades den 31 maj 2015 7:07
//

Bollnäspartiets styrelse har beslutat att från och med den 2015-05-26 utesluta gruppledaren/partiledaren Olov Nilsson Sträng. Anledningen till detta är att Olov Nilsson Sträng agerat utanför sina befogenheter och emot de direktiv som partiets medlemmar har beslutat. Detta har påverkat partiet negativt och motarbetat partiets verksamhet.
I enlighet med Bollnäspartiets stadgar, paragraf 11, ska en partimedlem som motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat partiets intressen, uteslutas från partiet. Ett av de tillfällen partiet pekar på är hur Olov skötte turerna kring omröstningen om lånet till en bandyhall på Sävstaås. Styrelsen i Bollnäspartiet ser allvarligt på Olovs agerande och understryker att uteslutningen är nödvändig för att upprätthålla ordningen inom partiet.
– Att utesluta en partimedlem är något vi i styrelsen helst skulle vilja slippa göra. Men i det här läget finns det tyvärr inga andra alternativ, säger Markus Wengelin och fortsätter.
– Som ledande person för Bollnäspartiet har man ett ansvar att företräda vårt parti, våra medlemmar och de löften som vi gett våra väljare. Och där finns ingen plats för att driva egna personliga frågor som går emot beslut som fattats av partiet. Uteslutningen innebär att Olovs plats som gruppledare/partiledare tillsvidare övertas av partiets grundare och vice ordförande Benny Engberg tillsammans med partiets ordförande Markus Wengelin. Olov har fortsatt rätt till sin plats i KF, dock ej som företrädare för Bollnäspartiet. Olovs roll som oppositionsråd kommer behandlas enligt gällande regler och i samförstånd med övriga oppositionspartier och KF.

Frågor hänvisas till Bollnäspartiets ordförande Markus Wengelin, 070-523 77 72 eller Bollnäspartiets
grundare och vice ordförande Benny Engberg, 070-228 52 59.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd