Bollnäspartiets valberedning

Av: Markus Wengelin, publicerades den 28 januari 2016 22:22
//

Nu har valberedningen påbörjat sitt arbete inför årsmötet i april. Valberedningen består av:

Inga-Lill Gustafson (sammankallande), Inga-LillGustafson@hutb.se, 070-288 87 38

Börje Widén, borje.wideen@telia.com, 070-653 3698

Ian McGougan, ian@mcgougan.se, 070-993 10 78

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd