Bollnäspartiets valbroschyr 2018

Av: Markus Wengelin, publicerades den 23 augusti 2018 21:21
//

Det här vill vi! Det här kämpar vi för! Våra 5 viktigaste frågor:

1. Vi ska bli fler! Fler som jobbar och betalar skatt är en grundförutsättning som vi aldrig kan ge upp. Att satsa på våra småorter och vår landsbygd är en viktig del i det. Att frigöra tomter och satsa på byggandet är ett sätt att skapa förutsättningar för rotation och därmed inflyttning.

2. En bra skola – det får vi genom att utbilda och fortbilda befintliga lärare och genom att se till att våra lärare kan lägga sin tid där de gör mest nytta. Alltså både fler behöriga lärare och fler vuxna i skolan. För det kommer vi behöva mer skattemedel – och alltså öka inflyttningen – men vi måste också vara öppna för de privata alternativen som finns idag och ge dem samma förutsättningar som våra kommunala verksamheter.

3. Lokal omsorg och vård – närheten till bra vård, omsorg och skola är en överlevnadsfråga för vår landsbygd – och därigenom för hela kommunen. Vårdcentraler, förskolor, äldreomsorg och skolor ska vara lokala – och alltså finnas i människors närhet. Men som kommunens ekonomi ser ut idag har vi inte möjlighet att driva allt med kommunala medel. De privata alternativen är i vissa fall de enda alternativen och de behöver därför få samma förutsättningar att driva sina verksamheter som de kommunala.

4. Jobben – Bollnäs är på många sätt en småföretagskommun. 4 av 5 arbetstillfällen står små- och medelstora företag för redan idag. Men är det kommunen vi har att tacka för det? Vi ser att det finns mer att göra för att främja förutsättningarna att driva företag i vår kommun. Vi kan bli bättre på att ta hand om de företag vi har i kommunen, bättre på att få hit fler företag och bättre på att hjälpa nya företagare att starta. Det kommer att ge fler jobb och mer skattemedel.

5. Möjligheten till en trygg uppväxt – Trygga mötesplatser på fritiden och en vardag där man får synas och skapar nätverk. Föreningarna är oerhört viktiga för vår kommun. De bidrar med mötesplatser och aktiviteter för våra ungdomar. Kommunen kan stötta på olika sätt för att det ska finnas fler trygga mötesplatser även kvällstid.

Rösta lila den 9:e september 💜

Läs vår valbroschyr här –>

 

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd