Bollnäspartiet tar plats i den politiska ledningen

Av: Markus Wengelin, publicerades den 24 oktober 2018 10:10
//

Bollnäspartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har kommit överens om att samarbeta under kommande mandatperiod och bildar därmed en stark majoritet med sammanlagt 26 mandat i Bollnäs Kommunfullmäktige.

Viktigt för oss är en stabil, tydlig och hållbar majoritet för kommande mandatperiod.
Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor.
Det finns stora utmaningar inom Bollnäs kommun. Hög arbetslöshet, för låga skolresultat och en ekonomi i obalans, är några av dem.
Viktiga delar för att fortsätta minska arbetslösheten i vår kommun är utbildning och näringslivets förutsättningar till utveckling.
Alla delar av vår kommun behöver utvecklas, kommunala verksamheter ska vara närvarande i alla kommundelar. Tillgång till service som behövs nära och ofta, så som trygga bostäder för äldre, skolor och infrastruktur är grundläggande för att öka tryggheten oavsett var i kommunen man bor.

– Vi vill tillsammans arbeta för en helt levande kommun, där invånarna känner sig delaktiga säger Irene Frank ordförande i Bollnäspartiet.

– Arbete och utbildningar är prioriterat, alla som kan ska ha ett arbete att gå till, säger Shida Kinuka Ordförande för Socialdemokraterna.

– Vi vill öka samverkan med, och vidareutveckla forum för dialog och samsyn med företag i hela kommunen. Det är viktigt att kommunen inte upplevs som en konkurrent eller bromskloss till näringslivet utan som en samarbetspart och möjliggörare. Människor i arbete är grunden för att få en bra ekonomi i kommunen säger Johan P Bång Ordförande för Moderaterna i Bollnäs.

– Viktigt att förutsättningar finns att ställa om till ett mer hållbart samhälle som klarar klimat- och miljöomställningen säger Britt-Marie Rosenqvist ordförande för Miljöpartiet.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd