Om Bollnäspartiet

Vår historia – Bollnäspartiet kliver in i politiken.
Bollnäspartiet bildades valåret 2010 med ambitionen att på ett brett och konstruktivt sätt kliva in i den kommunala politiken. Vårt mål är att ha ordentlig verklighetsförankring med medlemmar och drivande aktiva i så bred representation som möjligt. Under våren 2010 sattes en lista av personer som hade nätverk och erfarenhet inom ett antal områden: skolan, polisen, företagen/affärsvärlden, pensionärer, bankvärlden, skattemyndigheten mfl. Dessa personer tog under ett antal planeringsmöten fram den strategi som blev det vinnande laget. I valet 2010 gjorde Bollnäspartiet succé med hela sex mandat. I valet 2014 ökade vi med ytterligare ett mandat vilket vi sedan försvarade 2018. Vi behåller platsen som Bollnäs näst största parti med sju mandat av fyrtiofem möjliga och ser oss som en viktig faktor i Bollnäs framtid. Vi ingår i kommunledningen tillsammans med S, M och Mp.

Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun kan samlas under tre ord: Tillväxt, Utveckling och Samarbete.

Styrelsen i Bollnäspartiet
Ordförande – Markus Wengelin
Vice ordförande och sekreterare – Cecilia Widéen
Kassör – Jonny Röstberg
Ledamot – Liza Bolinder
Ledamot – Bengt-Olov Staffas (gruppledare)
Ledamot – Lisa Hansson
Ledamot – Oskar Myrberg (sammankallande ungdomssektion)
Suppleant – Emanuel Lindblom
Suppleant – Roger Lindblom
Suppleant – Benny Engberg (kommunalråd)
Suppleant – Göran Holm

Valberedning
Benny Engberg
Patrik Hansson

 • Vi ska bli
  30 000!

  Så jobbar vi för att öka tillväxten i kommunen.

  Läs mer
 • Följ oss på
  FaceBook

  Håll koll på våra aktiviteter.

  Klicka här
 • Ladda ner vårt
  Partiprogram

  Här står vi i aktuella frågor.

  Klicka här
 • Engagera dig
  Bli medlem

  Var med och påverka utvecklingen i kommunen!

  Läs mer
 • Vår Vision

  30.000 invånare i Bollnäs kommun.

  Vi behöver vara offensiva i vårt arbete för att vi ska bli fler istället för färre. Vi måste vända en negativ spiral mot en positiv för att kunna skapa utveckling. Vi behöver satsa på näringsliv, föreningsliv och en bra skola för våra barn. Det finns naturligtvis mer, men vi kommer dit.

  Genom att satsa långsiktigt – bortom politiska perioder – och utnyttja de medel vi har på ett sätt som kan få fler att vilja bo i vår kommun. En ökad befolkning gör att våra skattemedel räcker till mer.

  Ett exempel är skolan. En bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo i – och flytta till – vår kommun. Genom att fokusera på elevens utbildning snarare än lokalerna kan vi höja kvaliteten på undervisningen i våra skolor redan idag, utan att ändra prislappen. Om vi med de medel vi har idag kan ge våra barn en skola som lockar folk att bo i vår kommun, kan vi med morgondagens skattemedel skapa en ännu bättre skola, som lockar ännu fler. Den positiva spiralen är igång.

  Vi behöver också skapa ett positivt klimat för vårt näringsliv och stötta initiativ från föreningslivet för att skapa förutsättningar för en levande kommun. När vi sedan blir fler människor som behöver äta, köpa kläder och sätta bo ökar förutsättningarna för en levande stadsbild med ett rikt utbud. Därför är kommunens tillväxt vårt absoluta fokusområde. Ett mål vi ska uppnå genom samarbete med andra partier, med näringsliv och föreningar.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Tillväxt

  Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka.
  Vi vill att antalet företag i kommunen ska öka, och att befintliga företag ska kunna växa.
  Vi vill utveckla turism- och besöksnäringen.
  Vi vill arbeta aktivt för att stötta föreningslivet - en viktig del av en levande kommun.
  Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt - med en bättre skola, högskoleutbildning och möjlighet för människor att hitta kvalificerade arbeten i vår kommun.

  Vi måste våga satsa för att vända en negativ spiral mot en positiv. Ökad befolkning istället för minskad och ett positivt klimat för näringslivet så att fler vågar driva företag. Fler människor som arbetar innebär mer skatteintäkter – pengar som behövs för att vi ska kunna ha bra skolor, förskolor och äldreomsorg i vår kommun. Med bra skolor och fler jobb kan vi locka hit barnfamiljer och göra det möjligt för människor att flytta hit, eller flytta hem.

  Föreningslivet är viktigt för en kommun, då det involverar många människor och skapar aktivitet. Vi tycker att det är viktigt att arbeta aktivt för att stötta våra föreningar och vår ambition är därför att komma ut och träffa våra föreningar.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Utveckling

  Vi vill se till att de pengar vi har i kommunen idag satsas på rätt saker.
  Vi vill att det ska finnas möjlighet till högskoleutbildning på vår ort, så att fler ungdomar kan stanna och skapa en meningsfull tillvaro här.
  Vi vill att det byggs mer – det ska bli enklare att bygga.
  Vi vill värna om och utveckla vår infrastruktur - det är ett absolut måste för att kommunen ska kunna utvecklas och vara en attraktiv kommun att bo i.

  Vi tycker att skoldebatten idag har hamnat snett. Vi diskuterar lokaler när vi borde diskutera kvalitén på undervisningen. Vi måste fokusera på att varje barn ska få en bra undervisning –av lärare som trivs på sin arbetsplats. Vi har tillräckliga medel för att ha en sådan skola, men pengarna läggs idag på lokaler samtidigt som det sparas in på det som verkligen spelar någon roll – kvalitén på undervisningen. Vi måste arbeta för att våra kommunala skolor ska hålla en hög nivå. Som det är idag ligger vi under riksgenomsnittet.

  Vi vill att kommunen arbetar för en upprustning av riksvägarna R.83 (fjällvägen) och R. 50 för att resor till arbetet och fritiden skall bli säkrare. Vi vill också fortsätta arbetet med att få dubbelspår på stambanan så att antalet persontåg kan utökas. Vi vill också att kommunen fortsätter utbyggnaden av cykelbanor i hela kommunen.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Samarbete

  Vi vill driva Bollnäs kommun framåt. Bollnäspartiet kan, som en blocköverskridande kraft, bidra med överblick och se den kompetens som finns spridd över blockgränserna. Den överblicken vill vi använda för att skapa ett lag som kan samarbeta och ta beslut som kan överleva politiska perioder – och leda till en långsiktig utveckling och tillväxt av vår kommun.

  Vi vill driva Bollnäs kommun framåt. Bollnäspartiet kan, som en blocköverskridande kraft, bidra med överblick och se den kompetens som finns spridd över blockgränserna. Den överblicken vill vi använda för att skapa ett lag som kan samarbeta och ta beslut som kan överleva politiska perioder – och leda till en långsiktig utveckling och tillväxt av vår kommun.

   

  Ladda ner hela vårt partiprogram här >>

  Bengt-Olof Staffas

  Bengt-Olof Staffas

  Gruppledare för Bollnäspartiet. Ledamot i Kommunfullmäktige. Förste vice Ordförande i Socialnämden. Ledamot i Folkhälsorådet.

  Primärvårdschef. Arbetat med sjukvård och rehabilitering under 25 års tid. Bor på Ren med sambo. Vuxna barn och barnbarn.

  Hjärtefråga:
  – Sjukvårdsfrågor, äldre vård och funktionshindrades möjligheter.

  Varför Bollnäspartiet?
  Därför att jag vill utveckla Bollnäs!

  Cecilia Widéen

  Cecilia Widéen

  Ledamot i Kommunfullmäktige. Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning. Ledamot i Socialnämnden. Ersättare i Valnämnden. Sekreterare i Bollnäspartiets styrelse.

  Född i Stockholm, Segerstabo i drygt 30 år, numera Bollnäsbo. Gift med Börje och har barn och barnbarn med en ungvuxen dotter boende hemma. Är pensionär och mycket aktiv kyrkopolitiker.

  Hjärtefråga:
  Hur vill du och jag ha det när vi blir gamla?
  Hur vill vi bo? Hur vill vi få den hjälp vi behöver? Hur och vad vill vi äta? Hur kan vi känna trygghet?

  Varför Bollnäspartiet?
  Friskt parti med sunda och kloka idéer utan toppstyrning från något sk. moderparti.

  Benny Engberg

  Benny Engberg

  Kommunalråd. Ledamot i Kommunfullmäktige. Förste vice ordförande i Kommunstyrelsen. Ordförande i Folkhälsorådet. Ledamot i Krisledningsnämden. Ersättare i Hälsingerådet. Ledamot i BP:s styrelse. Initiativtagare till Bollnäspartiet!

  Jag har alltid jobbat med att se varje människa som en tillgång och resurs. Har ett förflutet inom skolan och träningslivet och är fortfarande aktiv i träningsbranschen som ledare och coach via eget träningscenter. Jag har också arbetat med event och gruppresor under 20 år. Bildade Bollnäspartiet januari 2010.

  Hjärtefråga:
  Besöksnäringens möjligheter för en bra tillväxt. Bra utbildning för våra yngre samt en trygg ålderdom för våra äldre.

  Varför Bollnäspartiet?
  Bollnäspartiets frihet som lokalt parti gör att vi enklare kan samverka med andra aktörer. Om kompetenta personer kan samarbeta brett kan vi utveckla Bollnäs och dess fördelar till en stad med minst 30 000 invånare.

  Markus Wengelin

  Markus Wengelin

  Ordförande i Bollnäspartiet. Ledamot i Kommunfullmäktige. Ledamot i Kulturnämnden. Ledamot i Valnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

  Jag är född och uppvuxen i Bollnäs. Jag har genom olika upplevelser konstaterat att vi bor och lever på en av de bästa platserna på jorden. Jag vill bidra till att Bollnäs blir en stad där människor mår bra och har sysselsättning! I mitt arbetsliv jobbar jag med mitt stora intresse, att utveckla organisationer och vara människor behjälpliga.

  Hjärtefråga:
  Hur kan vi med lokala resurser skapa tillväxt i kommunen som genererar mer pengar till skola, vård och omsorg?

  Varför Bollnäspartiet?
  Bollnäspartiet har den stora fördelen att som nytt, modernt och framförallt ett lokalt parti slippa den tunga ryggsäcken av gammal regional blockpolitik som ofta innebär samarbetssvårigheter. Bollnäspartiet kan lyfta blicken över dom lokala blockgränserna och jobba med bredare samarbeten än övriga partier.

  bild på Markus Wengelin

  Oskar Myrberg

  Oskar Myrberg

  Ordförande i Kulturnämnden. Ledamot i Kommunfullmäktige. Ledamot i Folkhälsorådet. Ersättare i Bollnäspartiets styrelse.

  Jag är en 22-årig blivande lärarstudent bosatt i Bollnäs.

  Hjärtefråga:
  Hållbarhetsfrågor i alla dess aspekter. En kommun med levande ekonomi, ekologi samt goda sociala förutsättningar.

  Varför Bollnäspartiet?
  Jag valde Bollnäspartiet eftersom det är det mest relevanta alternativet för en positiv utveckling av hela Bollnäs kommun.

  Erica Söderqvist

  Erica Söderqvist

  Ersättare i Kulturnämnden. Ersättare i Kommunfullmäktige.

  Ung entreprenör som vill lära sig mer om politik. Driver min egna hud & nagel salong sen cirka två år tillbaka.

  Hjärtefråga:
  Ungdomar, fritidsgårdar, skolor.

  Varför Bollnäspartiet?
  För att jag vill kunna göra skillnad och trivas i våran stad Bollnäs.

  Ann Zewgren

  Ann Zewgren

  Ledamot i Kommunfullmäktige. Ersättare i Kommunstyrelsen.

  Har arbetat i bank i många år och arbetar idag på Skatteverket med Fastighetstaxering. Har ekonomexamen från högskolan i Gävle och har även läst pedagogik, marknadsföring och webbdesign. Bor i Kilafors på ett litet lantbruk med hästar, där vi även driver B&B.

  Hjärtefråga:
  Barnen är det viktigaste vi har! Deras vardag och uppväxt måste prioriteras så att de växer upp i trygghet och får en bra utbildning och fritid.
Turismen är också viktig för att vårt område, så att vi får behålla den service vi har och kan skapa nya arbetstillfällen.

  Varför Bollnäspartiet?
  Jag tycker det är viktigt att vi hjälper och gynnar varandra för att få tillväxt.

  Madelene Selander

  Madelene Selander

  Styrelsen Bollnäs bostäder

  Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Spenderade några år utomlands, närmare bestämt i Italien och Spanien. Har mitt yrkesmässiga ursprung inom restaurang och har alltid jobbat med service.

  Hjärtefråga:
  Arbetslöshet, handel och turism.

  Varför Bollnäspartiet? 
  Tänk vad fantastiskt att få vara med och verka för att kunna bo i den bästa kommunen i hela Sverige!

  Bengt Lindstedt

  Bengt Lindstedt

  Kommunrevisor.

  Pensionär och senior konsult.

  Hjärtefråga:
  Bollnäs utveckling, inom näringsliv och sysselsättning. Vill även ha en öppen dialog mellan invånare och kommunen.

  Varför Bollnäspartiet?

  Jonny Röstberg

  Jonny Röstberg

  Ledamot och kassör i partiets styrelse. Ledamot i Miljö och byggnämnden.

  Född och uppvuxen i Bollnäs. Jag har bott i Bollnäs hela mitt liv förutom 1,5 år i Söderhamn. Jag har jobbat inom eldistribution hela mitt liv, först som montör sedan som planerare, arbetsledare och gruppchef på Bollnäs kraft, Hälsingekraft, Fortum. Idag är jag egen företagare som elkonsult och jobbar till största delen åt Vattenfall.

  Hjärtefråga:
  Skolan

  Varför Bollnäspartiet?
  Jag ville bidra till utvecklingen istället för att knyta näven i fickan. När jag tittade lite på vad olika partier står för så fastnade jag för Bollnäspartiet. Jag tycker om den lokala förankringen.

  Andreas Wengelin

  Andreas Wengelin

  Ny eldsjäl i Bollnäspartiet

  Therese Rohdin

  Therese Rohdin

  Ledamot i Engströmska minnesstiftelsen. Ledamot i Erik och Marta Perssons minnesstiftelse. Ledamot i Olof Jonssons i Hof minnesstiftelse.

  Izdehar Chik Aljabal

  Izdehar Chik Aljabal

  Ledamot i BUN - Barn och utbildningsnämnden.

  Börje Widéen

  Börje Widéen

  Ledamot i Miljö och Byggnämnden. Ersättare i Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd. Nämndeman.

  F.d trafikpolis.

  Hjärtefråga:
  Säkerhetsfrågor, såväl inom- som utomhus.

  Varför Bollnäspartiet?
  Ett lokalt parti nära folket utan toppstyrning.

  Foto på Börje Widéen

  Mats Eriksson

  Mats Eriksson

  Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Nämndeman.

  Lokalpatriotisk tvåbarnsfar. Bor på Björktjära och jobbar som konstruktör.
  Vill att det skall gå att verka och bo i hela landet, på lika villkor.
  Gillar träning i alla former. Kampsportar, löper, skidar och cyklar så fort utrymme ges.

  Hjärtefråga:
  Sysselsättning: En förutsättning för att kommunen skall kunna växa är att det finns en bredd av arbeten/sysselsättning här.
  Skola och omsorg: Vi skall ta hand om de unga som är vår framtid och vi skall ta hand om våra äldre som byggt upp det vi har idag.

  Foto på Mats Eriksson

  Emanuel Lindblom

  Emanuel Lindblom

  Ledamot i Norlander-Palmérs resp Norlanders ds. Ersättare i Bollnäspartiets styrelse.

  Jag är 46 år och har två pojkar på 12 och 16 år. Jag jobbar som snickare hos M.Krantz Bygg och Fastigheter.

  Hjärtefråga:
  – Landsbygdsfrågor. Bygg och Miljö.

  Varför Bollnäspartiet?
  Ett lokalt parti för min kommun som ger närhet för kommuninvånarna.

  Foto på Emanuel Lindblom

  Om Bollnäspartiet

  Vår historia – Bollnäspartiet kliver in i politiken.
  Bollnäspartiet bildades valåret 2010 med ambitionen att på ett brett och konstruktivt sätt kliva in i den kommunala politiken. Vårt mål är att ha ordentlig verklighetsförankring med medlemmar och drivande aktiva i så bred representation som möjligt. Under våren 2010 sattes en lista av personer som hade nätverk och erfarenhet inom ett antal områden: skolan, polisen, företagen/affärsvärlden, pensionärer, bankvärlden, skattemyndigheten mfl. Dessa personer tog under ett antal planeringsmöten fram den strategi som blev det vinnande laget. I valet 2010 gjorde Bollnäspartiet succé med hela sex mandat. I valet 2014 ökade vi med ytterligare ett mandat vilket vi sedan försvarade 2018. Vi behåller platsen som Bollnäs näst största parti med sju mandat av fyrtiofem möjliga och ser oss som en viktig faktor i Bollnäs framtid. Vi ingår i kommunledningen tillsammans med S, M och Mp.

  Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun kan samlas under tre ord: Tillväxt, Utveckling och Samarbete.

  Styrelsen i Bollnäspartiet
  Ordförande – Markus Wengelin
  Vice ordförande och sekreterare – Cecilia Widéen
  Kassör – Jonny Röstberg
  Ledamot – Liza Bolinder
  Ledamot – Bengt-Olov Staffas (gruppledare)
  Ledamot – Lisa Hansson
  Ledamot – Oskar Myrberg (sammankallande ungdomssektion)
  Suppleant – Emanuel Lindblom
  Suppleant – Roger Lindblom
  Suppleant – Benny Engberg (kommunalråd)
  Suppleant – Göran Holm

  Valberedning
  Benny Engberg
  Patrik Hansson

   

  Nyheter

  Bollnäspartiets valbroschyr 2022
  2022-09-10 @ 18:06 Publicerat av: Markus Wengelin
  Flyg över en visuell vision över Scandicviken hela vägen ut på Långnäs!
  2022-09-05 @ 21:09 Publicerat av: Markus Wengelin
  Näringslivsråd – ja tack!
  2022-08-30 @ 11:11 Publicerat av: Markus Wengelin
  Tio Träffar i Telegrafhuset
  2022-07-24 @ 8:08 Publicerat av: Markus Wengelin