Bandyhall Sävstaås

Av: Olov Nilsson Sträng, publicerades den 19 december 2013 11:11
//

Bollnäs kommun bör få ordning på ekonomin innan vi börjar planera för ett bygge av en bandyarena, därför vill vi i Bollnäspartiet att kommunen först ordnar upp ekonomin innan vi tar nästa steg i bygget av en arena.

Bollnäs och BGiF behöver en bandyarena, för att våra ungdomar skall få chans att utvecklas i samma takt som ungdomar i kommuner som redan har byggt en inomhusarena för bandy. BGiF elitlag behöver en inomhusarena för att kunna få möjlighet att konkurrera och ge våra ungdomar i kommunen bra träningsmöjligheter.

Bollnäspartiet säger JA till att skapa en inomhusarena för bandyn. Vi har hela tiden verkat för att arenan bör ligga centralt och det område vi förespråkar är Bro 4:4 SJ-området. Skälet till att vi vill att arenan skall ligga centralt är:

– Dels att vi lägger grunden till en snabbare utveckling av vår nya stadsdel i centrum

– Vi skapar mycket goda möjligheter för barn och ungdomar att själva ta sig till och från arenan genom de goda kommunikationer som redan finns till SJ-området, till Sävstaås måste föräldrarna alltid skjutsa med bil. Det blir ett stort plus för miljön med mindre bilåkning.

– Utbildningsmässigt är SJ-området att föredra där skolorna har lätt att komma till arenan med bussar och tåg, de centrala skolorna har inte längre än att de kan gå till arenan. De kommer att bli ett mycket större utnyttjande av arenan från skolornas sida med en central placering.

– Besöksnäringen får större möjligheter att utvecklas med en central arena, där även BGiF får större möjligheter till ökade intäkter.

De synergieffekter som uppnås med en central placering menar vi kan motivera den investering som kommunen då är beredd att göra. Det handlar ändå om 80 miljoner i investering för kommunen samt en kommunal borgen på minst 20 miljoner till BGiF enligt tidigare principöverenskommelse mellan kommunledningen och BGiF.

Jan Lahenkorva (s) säger att den centrala skolan skall ligga centralt och inte på Granberg det är för långt bort! Sävstaås ligger längre bort från centrum, det är samma ungdomar taås: bandy Bollnäs:  vi pratar om!

Vi borde som politiker kunna prata ihop oss om att placera både den centrala grundskolan och arenan i centrum. Vi har fått höra av majoriteten att en central arena är en ”icke fråga”.

För Bollnäspartiet är det en högst relevant fråga om att göra rätt.

För ungdomarna, för BGiF, för skolan, för besöksnäringen, för miljön och för kommunen. Skall vi göra en investering för kanske mer än 100 miljoner är det viktigt att göra rätt och vi menar att det är viktigt att söka breda politiska lösningar som står sig över tiden.

Bollnäspartiet yrkar därför att kommunen inleder en ny villkorad upphandling av en bandyhall på Bro 4:4 (SJ-området) enligt partiets förslag i kommunstyrelsen